Đặt mua Bi moay ơ trước Toyota Vios, Yaris (2014 – 2022)