Rotuyn lái ngoài phải Toyota Venza (2009 – 2015), Highlander (2009 – 2019)

Liên Hệ