Đặt mua Tăng tổng Toyota Vios, Yaris (2014 – 2018)